zondag 10 februari 2013

Voorkomen is beter dan genezen

Een voorschot bevordert de volksgezondheid...

Er was een tijd dat wij geen voorschot voor een reservering vroegen. En het kwam dan ook regelmatig voor dat wij vlak voor het weekend gebeld werden of een mail ontvingen met een zeer onverwachte annulering vanwege ziekte. Dit vonden wij natuurlijk erg sneu voor de gasten want wie wil er nu ziek zijn?

Gelukkig hebben we een mooie oplossing voor dit probleem bedacht; we vragen voortaan een reserveringsvoorschot van 50%.
En wat blijkt nu? Het aantal annuleringen is sindsdien gedaald met 100%.
Voorkomen is beter dan genezen........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten